Klark Teknik 7454

Pris: kr 3900,- + mva

Digital Delay Line & Multiprocessor. 2 innganger, 4 utganger. Opptil 5s. delay. Eq på alle inn og utganger, samt compressor/limiter på alle utganger. Meget høy kvalitet.

« Tilbake til bruktsalg-lista