MGP Lokal

den i

Stiklestad Lyd & Lys leverte scene, lyd & lyd i forbindelse med den turnerende produksjonen MGP lokal. Vi besøkte 6 kommuner i fylket, og det hele endte med en finale på Steinkjer. To av innslagene herfra fikk opptre på den større scenen i Campus i fobindelse med delfinalen der. Alle bilder er fra vår produksjon rundt omring i fylket.

« »