Verrankonferansen 2012

den i

Ola Borten Moe på talerstolen.

Hvert år de siste åra har Verrankonferansen blitt arrangert. I år var bl.a. Ola Borten Moe gjest blandt mange andre foredragsholdere.

« »