Mer UHF-R

den i

Tidligere har vi disponert 10 kanaler Shure UHF-R. I forbindelse med nye regler fra post-og teletilsynet for bruk av trådløse systemer i Norge har vi nå oppgradert dette, og kjøpt mer tilpasset nye frekvenser. Vi har nå 26 kanaler Shure UHF-R, alle med tilkobling til egen nettverkswitch, og mulig overvåkning / scanning / programmering via WiFi og Shure’s Workbench 5.

« »