Vømmølfestivalen 2012

den i

Nok en vømmølfestival er over. Med totalt 5 scener skulle det være mulig å oppleve vømmølmusikk i forskjellige utgaver. Stiklestad Lyd & Lys hadde ansvaret for at det var lyd fra alle scener.

Opptoget på Minsås plass

Fra hovedscenen

« »